About This Blog

Sehatra tsotra anehoana fijery tsy mandray am-bolony ary hevitra tsy misorona mikasika ny tontolo sy fiaraha-monina malagasy ary maneran-tany.

Mahasahana politika, ny resaka lalàna, ny toe-karena, ny sehatry ny zava-kanto, … ny tafatafa aroso.